Úvod

Zabýváme se projektováním dopravních staveb (silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace), parkovacích ploch, cyklostezek, zpevněných ploch průmyslových areálů, obytných zón…

Zabezpečujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně navazujících inženýrských sítí, zajišťujeme vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.
Samozřejmostí je autorský dozor při realizaci stavby.

V případě zájmu zajistíme následující územní či stavební řízení/povolení.

Nabízíme možnost technického dozoru stavebníka.