GDPR

GDPR – anglicky General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. 

Správce Vašich osobních údajů

Ing. Pavel Vokřál se sídlem Lomní 340, 541 01 Trutnov , zapsána v ŽR Trutnov ev.č.: xxx 

Zpracování osobních údajů za účelem: 

– uzavření smluv na poskytnutí poradenství, zpracování projektové dokumentace, technického dozoru atd…

– z důvodu zákonného s ohledem na zákony o účetnictví/daňové(DPH, daň z příjmu,..) po dobu uvedenou v příslušných zákonech.

– z důvodu ochrany zájmu podnikatelské činnosti.

– z důvodu poskytnutí základních osobních informací oprávněným třetím osobám (účetní oddělení, právní oddělení…) zpracovávající osobní údaje z důvodu poskytnutí zprostředkování.

S osobní daty mohou přijít do styku

– správce webového rozhraní (IT)
– správce serveru
– subdodavatelé
– účetní oddělení

Práva klienta

– klient má právo na informace o zpracování svých osobních údajů (kdo, kde, jak,…)

– klient má právo na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů (pokud to zákon dovoluje a není omezen právní zájem Ing. Pavel Vokřál) a na výmaz těch údajů, které nejsou zákonem vyžadovány. 

Ing. Pavel Vokřál, fyzická osoba