Služby

Rozsah našich služeb:

 • novostavby, rekonstrukce
 • silnice I. až III. třídy
 • místní a účelové komunikace
 • cyklostezky
 • zpevněné plochy, průmyslové areály, obytné čtvrti…

Zhotovení projektové dokumentace:

 • pro územní řízení
 • pro stavební povolení
 • pro vydání společného povolení
 • pro provádění stavby
 • realizační dokumentace stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

V rámci zhotovení projektové dokumentace zajišťujeme:

 • vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
 • položkový rozpočet stavby
 • autorský dozor stavby

Dále nabízíme:

 • technický dozor stavebníka
 • kontrolu projektových dokumentací