Profesní profil

Autorizace:

 • autorizace v oboru dopravní stavby od 12/2018

Praxe:

 • 08/2011 – 01/2013 Ing. Petr Musílek – Projektová a inženýrská kancelář Pardubice
 • 04/2013 – 02/2018 Valbek, spol. s r.o. – středisko Liberec
 • 03/2018 – 02/2019 Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
 • 03/2019 – OSVČ – samostatný projektant

Vybrané kurzy, semináře atd:

 • 2013 Konference Projektování pozemních komunikací
 • 2015 Konference Projektování pozemních komunikací
 • 2019 Proces přípravy a realizace silničních liniových staveb v ČR
 • 2019 STEPS 10 Projektování silnic a dálnic
 • 2019 STEPS 11 Recyklace vozovek

Vzdělání:

 • Základní škola Horská Trutnov 1993 – 1998
 • Gymnázium Trutnov 1998 – 2006
 • Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta JP 2006 – 2013